Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh xã Tiên Lập – một chặng đường gắn bó, xây dựng và phát triển

Thứ ba - 29/05/2018 08:16
Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên; Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh và huyện Đoàn Tiên Phước; Được sự thống nhất của BTV Đảng ủy xã Tiên Lập. Sáng ngày 24/5/2018 tại Hội trường UBND xã Tiên Lập; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh xã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm công tác phối hợp giai đoạn 2012-2017 và ký kết Chương trình công tác phối hợp giai đoạn 2018-2022. Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của các đại biểu lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh và Huyện đoàn Tiên Phước; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND - UBMTTQVN, đại biểu các ban ngành, Hội đoàn thể của xã; các đồng chí Bí thư chi bộ thôn; các đồng chí trong BCH Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Đoàn viên danh dự, Hội viên Hội CCB và ĐVTN trên địa bàn xã.
Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động giữa Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh trong việc thực hiện chương trình phối hợp về tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2012-2017; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.
1
Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn và Hội đã phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức và lối sống, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội; quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII) của Đảng đến với cán bộ và Đoàn Hội viên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội và phổ biến, giáo dục pháp luật, đóng góp tích cực vào việc tham mưu cho các cấp uỷ, chính quyền địa phương nắm bắt và đề xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội...; đồng thời tham gia vận động và giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh ở địa phương góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Hai đoàn thể  đã phối hợp tổ chức được 30 đợt học tập, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn cho hơn 1787 lượt đoàn viên, hội viên và thanh thiếu nhi tham gia; tổ chức 25 đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng với hơn 1366 lượt đoàn viên, hội viên và thanh thiếu nhi tham gia; bên cạnh đó, các chi Đoàn cũng phối hợp với chi Hội Cựu chiến binh các thôn, thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh thiếu niên tại các buổi giao lưu, sinh hoạt; tập trung định hướng thực hiện mục tiêu:“Ở đâu có tổ chức Hội Cựu chiến binh vững mạnh, ở đó có phong trào thanh thiếu nhi tốt”. Qua đó, đã góp phần rất lớn vào sự ổn định tư tưởng cho đoàn viên, hội viên và thanh thiếu nhi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức thi đua phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương.
Trong nhiệm kỳ 2012-2017, đã tổ chức trên 3 đợt hành trình du khảo về nguồn, phối hợp tổ chức trao tặng sổ tiết kiệm và tặng quà cho 20 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 và các ngày lễ lớn trong năm; hằng năm tổ chức ít nhất 01- 02 đợt sinh hoạt và nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 và các sinh hoạt khác với hơn 623 lượt đoàn viên, hội viên và thanh thiếu nhi tham gia. Đoàn TN và Hội CCB đã duy trì tổ chức chương trình lễ “Thắp nến tri ân” và nói chuyện truyền thống, hoạt động được tổ chức thường niên… Đồng thời tổ chức hơn 200 ngày công tu sửa các đoạn đường giao thông nông thôn, giúp gia đình chính sách, người có công tu sửa nhà,Qua đó, góp phần bồi dưỡng nâng cao lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu quê hương, đất nước, yêu CNXH và phát huy truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.
Hội CCB và ĐTN phối hợp triển khai cho các chi đoàn, chi hội thường xuyên duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ hằng tháng để tuyên truyền vận động con em cán bộ, đảng viên trẻ còn nằm trong độ tuổi đoàn, làm lực lượng nòng cốt trong các hoạt động phong trào Đoàn ở từng địa bàn thôn; kịp thời củng cố và giới thiệu hội viên CCB tham gia làm đoàn viên danh dự của Đoàn. Trong nhiệm kỳ có 41 đoàn viên ưu tú được bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng và có 29 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng nâng tổng số Đảng viên trẻ toàn xã hiện nay là trên 35 đồng chí. Quy trình phân loại và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được chú trọng đã góp phần nâng cao chất lượng giới thiệu và công tác phát triển Đảng viên.
Đoàn và Hội đã tổ chức, động viên các đoàn viên và hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát khỏi đói nghèo, nâng cao đời sống, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xóa đói, giảm nghèo ở địa phương; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động tình nguyện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí có khó khăn, hoạn nạn. Hội CCB và Đoàn TN đã thực hiện các chương trình, các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động như: "Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; các phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; "Tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông"; "Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, mại dâm"; "Chương trình xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát".
3
Hội nghị đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo, đồng thời tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa hai tổ chức, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ, góp phần củng cố tổ chức Đoàn và Hội Cựu chiến binh vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền và các cấp lãnh đạo giao. Hội nghị biểu dương khen thưởng những tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và công tác phối hợp giữa Đoàn TN và Hội CCB giai đoạn 2012-2017.  Đồng thời, Hội nghị đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp giữa hai tổ chức giai đoạn 2018-2022 trong công tác thực hiện chương trình phối hợp Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Với tinh thần, trách nhiệm và tình cảm của thế hệ đi trước, Hội Cựu chiến binh đã tích cực, chủ động cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, xây dựng lý tưởng, hoài bão và nếp sống văn hóa cho thế hệ trẻ, đồng thời luôn thể hiện vai trò gương mẫu của Cựu chiến binh đối với tuổi trẻ. Với nhiệt huyết tràn đầy, với nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, lại đang được sống trong một môi trường hoà bình, đổi mới, phát triển của đất nước, tuổi trẻ Tiên Lập nhất định sẽ nêu cao tinh thần tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo; Hội CCB và Đoàn thanh niên xã Tiên Lập sẽ thực hiện có hiệu quả chương trình ký kết giai đoạn 2018-2022, góp phần xây dựng và bồi dưỡng cho thế hệ trẻ có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, xứng đáng là những chủ nhân xây dựng quê hương Tiên Lập ngày càng giàu đẹp và văn minh. Đoàn Thanh niên mãi mãi xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là đội quân xung kích của cách mạng; các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân nhân luôn luôn là Bộ đội Cụ Hồ, mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Vy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VĂN BẢN MỚI
ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC
vb
logokn
spkn
undefined
bnvieclam
logobantin copy
ytuong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây