Mạng xã hội góp phần tuyên truyền đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thứ sáu - 07/07/2023 10:04
Những năm gần đây, mạng xã hội có bước phát triển mạnh mẽ, tác động lớn đến đời sống xã hội ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nếu như trước đây, khi phương tiện công nghệ chưa phát triển, báo chí chủ yếu sử dụng phương thức chuyển tải thông tin đơn chiều, tức là chỉ có một chủ thể duy nhất cung cấp, nội dung thông tin thường theo lối mòn, áp đặt, chưa có sự tương tác với công chúng thì ngày nay, sự phát triển của mạng xã hội đã kết nối thế giới đến từng cá nhân, làm cho việc tiếp cận thông tin không còn độc quyền như trước. Thay vào đó, dẫn đến tất cả mọi người sử dụng mạng xã hội đều tham gia vào quá trình tương tác, cung cấp, chia sẻ thông tin như những “nhà báo” độc lập, tạo ra môi trường thông tin đa chiều với nội dung thông tin phong phú, đa dạng.

Việc nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng trong Đảng và xã hội trước đây được thực hiện bằng những phương pháp truyền thống, như: tổ chức các cuộc họp giao ban, qua các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của các ban, ngành, đoàn thể, báo chí chính thống, các cuộc thăm dò dư luận xã hội,... Khi mạng xã hội phát triển, những phương pháp đó chưa đáp ứng được tính nhanh, nhạy, đa chiều của thông tin. Nguồn thông tin trên mạng xã hội vốn nhanh, nhạy, nhiều chiều, giúp cho việc nắm, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng kịp thời, đa dạng, khách quan hơn, nhất là việc nắm bắt những thông tin trái chiều, thông tin thuộc lĩnh vực nhạy cảm mà qua con đường chính thống thường khó nắm bắt được.
 

11

Nhận thức đúng đắn cả mặt tính cực và tiêu cực của mạng xã hội, tích cực tìm hiểu, học hỏi các kỹ năng, nguyên tắc sử dụng mạng xã hội, các quy định pháp luật, các quy tắc cộng đồng, nâng tầm văn hóa sử dụng mạng xã hội chính là điều kiện tiên quyết để cán bộ, đảng viên có thể tận dụng mạng xã hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền chính trị trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích mang lại thì mạng xã hội cũng có những mặt trái, đó là: Một số người có thói quen thích chia sẻ thông tin về cuộc sống, công việc, hoạt động của cơ quan, đơn vị lên mạng xã hội hoặc sử dụng mạng xã hội làm công cụ liên lạc, trao đổi. Trong khi đó, hiểu biết về công tác bảo vệ bí mật nhà nước chưa cao, trách nhiệm ý thức bảo mật chưa tốt, làm gia tăng nguy cơ lộ lọt bí mật nhà nước. Khi mạng xã hội phát triển, sự giao thoa văn hóa trở nên mạnh mẽ hơn về cường độ, mở rộng về quy mô, tác động đến hầu hết các cá nhân, nhất là giới trẻ. Xuất hiện các trào lưu tuyên truyền, cổ vũ lối sống thực dụng, bạo lực… đi ngược lại truyền thống văn hóa dân tộc. Tình trạng nhiễu loạn thông tin, thật giả lẫn lộn trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến các giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng. Hoạt động tung tin đồn, tin “giật gân” câu “like” trên mạng xã hội ngày càng gia tăng, gây hoang mang trong dư luận, hình thành tâm lý đám đông, có thể tạo ra các giá trị lệch lạc hay khuynh hướng phức tạp trong văn hóa ứng xử. Một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội để hoạt động với các thủ đoạn như tạo tài khoản ảo để kết bạn, làm quen sau đó lừa đảo chiếm đoạt tiền, tài sản; đánh cắp mật khẩu, thông tin cá nhân,...

Chính vì vậy, chúng ta cần phải mạnh dạn sử dụng mạng xã hội như là trận địa để triển khai tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch một cách kịp thời, hiệu quả nhất. Đồng thời chúng ta cần truyền tải các thông tin tích cực, tạo nên môi trường thông tin lành mạnh, góp phần ổn định dư luận, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng.
Nhận thức được mạng xã hội là một trong những công cụ tuyên truyền hữu hiệu trong việc lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền trên không gian mạng cũng như nhiệm vụ đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, coi đây là một trong những công cụ quan trọng và hữu hiệu trong công tác tuyên giáo nói chung và công tác tuyên truyền nói riêng, đồng thời xem đây một trong những kênh tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, cung cấp thông tin chính thống, phản ánh hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thường xuyên, kịp thời đăng tải các thông tin chính thống, dẫn nguồn các tác phẩm báo chí tích cực, có giá trị và lan toả sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
Thông qua mạng xã hội, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, trong đó tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tuyên truyền về Quyết định 861-QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 612-QĐ/UBDT, ngày 16/9/2021 của Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đất liền, tuyên truyền biển, đảo,… Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, các thông tin tích cực được chia sẻ, lan tỏa trên không gian mạng đã góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Việc tuyên truyền trên mạng xã hội đã nhanh chóng lan toả, tác động mạnh mẽ đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, góp phần giữ ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Để tiếp tục hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng và tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả việc sử dụng Internet nói chung, mạng xã hội nói riêng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần phát huy có hiệu quả những yếu tố tích cực của mạng xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:
Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc khai thác, sử dụng Internet và mạng xã hội một cách hiệu quả, thiết thực, lành mạnh, đúng quy định của pháp luật.
Hai là, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu nêu gương trong việc khai thác, sử dụng Internet và mạng xã hội; phát huy tính hiệu quả, thiết thực việc sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền tải, nhân rộng những yếu tố tích cực, tấm gương tiêu biểu, người tốt, việc tốt, những giá trị văn hóa nhân văn, tinh thần tương thân, tương ái của quốc gia, dân tộc…; đồng thời, tích cực đấu tranh chống các thông tin sai trái, phản động, bịa đặt trên mạng xã hội, phê bình, phản đối các hành vi lợi dụng Internet, mạng xã hội để chia sẻ, thông tin, bình luận, đăng tải những hình ảnh phản cảm, thiếu tinh thần trách nhiệm, thờ ơ, vô cảm với những khó khăn, mất mát của Nhân dân, nhất là trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay.
Ba là, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác định hướng, tuyên truyền và tăng cường quản lý, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh các hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, bình luận những hình ảnh phản cảm, những nội dung thông tin không chính thống, phản động, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... làm ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, sự điều hành của chính quyền, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Bốn là, tăng cường tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân sử dụng, khai thác mạng xã hội hiệu quả, lành mạnh, thiết thực, đúng quy định của pháp luật; tích cực, chủ động đấu tranh chống các thông tin sai trái, phản động, bịa đặt trên mạng xã hội, góp phần phát huy có hiệu quả những yếu tố tích cực của mạng xã hội nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong tình hình mới./.

 

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

6baiihoc 310x165
TUỔI TRẺ TIÊN PHƯỚC
hcm
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập114
  • Hôm nay16,878
  • Tháng hiện tại152,893
  • Tổng lượt truy cập6,265,271
131914992234003357 nong thon 01
CÔNG TRÌNH MĂNG NON
VĂN BẢN MỚI
ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC
vb
logokn
spkn
undefined
bnvieclam
logobantin copy
ytuong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây